05/04/2018

Türk

NİHAYET DEĞİŞİK SEÇME OLANAĞI !

Bizim adaylarımız

„Innsbruck hepimizin şehri!“

Mesut Onay, 40, akademisyen. Sigortacı, kültür ağları çalışanı.

 

„Yasaklara son, şehrimizi kalpten yönetelim.“

Irene Labner, 40, bakım uzmanı, psikolog

 

„Para harcamaya zorlanmadan gençlere daha fazla alanlar- Innsbruck’un buna ihtiyacı var.“

Diren Çakmak, 23, üniversite öğrencisi ve gençlik uzmanı

 

„Sanatla katılım sağlamak, Katılımla sanat sağlamak.“

Marco Frei, 41, sosyal çalışan ve sanatçı

 

„Şehirde herkese yer olmalı.“

Roland Steixner, 38, dilbilimci ve işyeri temsilcisi

 

„Sağlık herkese eşit şartlarda eşit sağlanmalıdır.“

Esther Dos santos, 30, anne ve ev hanımı

 

Ödenebilir Kira Senin Temel Hakkın!

2025 yılından itibaren hiçbir aile kazancının %25 inden fazlasını kiraya harcamayacak.

 • Herkes için ödenebilir kira:

2025 yılından itibaren hiçbir aile kazancının %25 inden fazlasını kiraya harcamayacak.

 • Sosyal ev inşaatlarının başlaması:

Belediye evlerinin sayısı 2025 yılına kadar iki katına çıkarılacak.

 • Boş duran evlerin ekonomiye adil katılımı ve dağıtımı:

Boş duran evler bürokratik engellere takılmadan ev arayanlara sunulacak.

 • Arazileri adil imara açma:

İmara açılan araziler özel olarak belediye evlerinin yapımı için kullanılacak.

 • Arazileri işgal eden alışveriş merkezleri yerine insanların yararına yaşam alanları:

Arazi işgalcisi AVMler yerine sürekli sosyal evlerin yapımına öncelik vereceğiz.

 

Birlikte Yaşam Birlikte Olmak Demektir!

 • Aileler için engellerin kaldırılması:

Çocuk yuvalarında öğle yemekleri verilecek, yuvalar çalışan anne babaların iş saatlerine uygun olarak açık olacaklar ve ücretsiz olacaklar.

 • Yasaklar politikalarına son verilecek:

Yasakların yerine sosyal önlemlerle herkes için daha güvenli bir ortam yaratacağız ( gençlere sosyal iş, uyuşturucuyu önleme çalışması, barınma tesisleri gibi).

 • Innsbruck’u gençler için eğitim şehri yapmak:

Çocuklara ve gençlere anaokulundan üniversiteye kadar eğitim için en iyi olanaklar sağlanacak.

 • Sürekli ve iyi iş yerlerini teşvik etmek:

Yerel ve sosyal katılımlı iş yerleri özellikle teşvik edilecektir.

 • Yeni oturum şekilleri teşvik edilecek:

Kooperatif evleri, nesillerin bir arada yaşadığı ortak kiralık binalar gibi oturum modelleri desteklenecektir.

 

Demokrasi Kendi Yaşam Alanını Birlikte Şekillendirmek Demektir!

 • Halkın sürekli karar vermesini sağlamak:

Bürokratik engellerden arındırılmış bir sistemle, halkın sadece altı yılda bir seçimlerde değil sürekli halk oylamalarıyla kararlara katılması sağlanacaktır.

 •  Semt merkezleri kurulması: 

Halkın kültürel, sağlık ve ortak yaşam alanları ihtiyaçlarının karşılandığı semt merkezleri              kurulacaktır.

 • Büyük projelerin halka sorulması:

Planlamadan önce ve planlama esnasında tüm büyük projeler halka sorulacak.

 • Kamu alanlarını halkın yararına kullanmak:

Parklar, bahçeler, meydanlar, kullanılmayan boş araziler, nehir kıyıları özel işletmelere kapalı, halkın bir araya gelebileceği oyun, spor ve birlikte olma alanlarına dönüştürülecek.

 • Kültürel faaliyet alanları oluşturmak:

Kültür ve sanat çalışmaları yapmak isteyenlere kültür salon ve sahneleri açılacak.

 

Alternative Liste Innsbruck- ali-  değişim isteyen herkes için en iyi seçimdir

Biz toplumun her kesiminden halkın yararına düşünen ve çalışan kadın erkek Innsbrucklularız. ali, parti disiplini ile çalışmayan, klasik partilere benzemeyen, halkın kararlara ve yönetime katılımını savunan modern bir seçim listesidir.

 

Şehrin Innsbruck’un ….

… ödeyebileceğin fiyatlarla sana ev ve yaşam alanları sunmasını istiyorsan!

… şehrindeki insanlara tüm projelere birlikte hazırlama ve karar verme hakkı sunmasını istiyorsan!

… tüm nesillerin bir arada korkusuz ortak yaşamını desteklenmesini istiyorsan!

Seçim alışkanlığını değiştir, mevcut partileri değil,

Alternative Liste Innsbruck’u seç!

 

22 Nisan da Belediye Meclisi Seçimleri’nde 16 yaşını doldurmuş, Avusturyalı, AB ülkelerinden birisinin vatandaşı, ikameti Innsbruck’a kayıtlı herkes seçmendir.

 

Şehrin Innsbruck’a sahip çık!

Şehrinin yönetimi belirlemeye katıl!

Oyunu kullan! Ali yi seç!